Publikacje autora:

Jadwiga Konieczna

  1. Historia książki. Czesław Erber: Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-1865. Kielce: Wyż. Szk. Pedag. 1996, 347 s.

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 1, s. 82-87

  1. Świat książki Łodzi powojennej. Początek czy kontynuacja?
    [The world of books in the post-war Lodz. The beginning or continuation]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 235-255 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)