Publikacje oznaczone tematem:

Katalogi artykułów

  1. Katalogi artykułów (Presell Pages) – analiza stron internetowych wykorzystywanych w SEO
    [Directories of Articles (Presell Pages) – the Analysis of Webpages Used in SEO]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 2, s. 209-225