Publikacje oznaczone tematem:

Kamińska-Chełminiak, Kamila. Cenzura w Polsce 1944-1960

  1. Prewencyjna, represyjna, konspiracyjna. O cenzurze w Polsce w latach 1944-1960 według Kamili Kamińskiej-Chełminiak
    [Prewencyjna, represyjna, konspiracyjna. O cenzurze w Polsce w latach 1944-1960 według Kamili Kamińskiej-Chełminiak (Preventive, repressive, conspirational. Censorship in Poland in the years 1944-1960 as described by Kamila Kamińska-Chełminiak)]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 4, s. 522-538