Publikacje oznaczone tematem:

Jülich (Niemcy)

  1. Satysfakcja klienta jako kluczowy czynnik sukcesu bibliotek. Działania Biblioteki Centralnej Forschungszentrum Jiilich na rzecz użytkowników
    [Customer Satisfaction as the Library to Success Steps Taken by Forschungszentrum Jiilich Central Library to the Benefit of Its Patrons]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 5-15