Publikacje oznaczone tematem:

Journal phishing

  1. Kradzież tożsamości czasopism naukowych
    [Identity Theft of Scientific Journals]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2 (116), s. 81-95