Publikacje autora:

Natalia Białka

  1. Kradzież tożsamości czasopism naukowych
    [Identity Theft of Scientific Journals]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2 (116), s. 81-95

  1. Obecność przedstawicieli polskiej informatologii i bibliologii w serwisach społecznościowych dla naukowców Academia.edu i ResearchGate
    [Presence of Polish Researchers in the Field of Information and Book Studies in Academia.edu and ResearchGate – Social Networking Services Addressed to Scholars]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 2, s. 167-184