Publikacje oznaczone tematem:

Język rosyjski

  1. Indeksy w semantyce leksykalnej Ju. D. Apresjana
    [Indexes in the lexical semantics of Ju. D. Apresjan]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 61-77

  1. Język informacyjno-wyszukiwawczy i problem ekwiwalencji słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego
    [Information-retrieval language vs. the problem of equivalence of key words for slavonic linguistics]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2 (90), s. 54-63