Publikacje oznaczone tematem:

Jednolitość indeksowania

  1. Pojęcie pragmatyki w teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych
    [The Concept of Pragmatics in the Theory of Information Retrieval Languages]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 41-53