Publikacje autora:

Jolanta Hys

 1. O książce Jadwigi Sadowskiej „Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: studium analityczno – porównawcze”
  [About Jadwiga Sadowska’s “National Library’s Subject Indexing System. Analytical and comparative study”]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 132-134

  • Autor Jolanta Hys
  • Kategoria
  • Rok wydania 2004
  • Język polski
 1. Pojęcie pragmatyki w teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych
  [The Concept of Pragmatics in the Theory of Information Retrieval Languages]

  Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 41-53

  • Autor Jolanta Hys
  • Kategoria
  • Rok wydania 2009
  • Język polski
 1. Reguły pragmatyczne Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej na przykładzie stosowania tych języków w „Przewodniku Bibliograficznym”
  [Pragmatic Principles of National Library of Poland Subject Headings and Universal Decimal Classification as Exemplified with the Application of Those Systems in Polish National Bibliography]

  Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 2, s. 190-200

  • Autor Jolanta Hys
  • Kategoria
  • Rok wydania 2009
  • Język polski
 1. UKD w „Przewodniku Bibliograficznym”
  [The UDC in „Przewodnik Bibliograficzny” (the Polish Current National Bibliography)]

  UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2004, s. 141-152 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 72)

  • Autor Jolanta Hys
  • Kategoria
  • Rok wydania 2004
  • Język polski