Publikacje oznaczone tematem:

ISADN

  1. Prace IFLA nad międzynarodowymi zasadami katalogowania. Od Paris Principles, przez International Standard Bibliographic Description i Functional Requirements for Bibliographic Records do International Cataloguing Principles
    [IFLA Work on International Cataloging Principles. From Paris Principles through International Standard Bibliographic Description and Functional Requirements for Bibliographic Records to International Cataloging Principles]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 319-336