Publikacje oznaczone tematem:

Inżynieria wiedzy

  1. Systemy ekspertowe w działalności bibliotecznej i informacyjnej: stan badań, problemy badawcze, przykłady zastosowań
    [Expert Systems in library and Information Services: the State of Research, Issues, Examples of Applications]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 94-117