Publikacje oznaczone tematem:

Introligatorzy

  1. Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego
    [The State of research on the biographies of Polish bookbinders]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 445-454 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)