Publikacje autora:

Elżbieta Pokorzyńska

  1. Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego
    [The State of research on the biographies of Polish bookbinders]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 445-454 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)

  1. Technika drukarń podziemnych. Od Powstania Styczniowego po czasy „Solidarności”
    [Techniques of underground printing houses. From the Polish January Uprising until the time of “Solidarity”]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 159-175 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)