Publikacje oznaczone tematem:

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (Uniwersytet Warszawski)

  1. Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego. Trudna droga ku otwartości w nauce
    [University of Warsaw Repository - Difficult Way to Open Access in Science]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 181-192 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)