Publikacje oznaczone tematem:

Infrastruktura badawcza

  1. Humanities Crowdsourcing
    [Crowdsourcing w humanistyce]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 2 (108), s. 7-21