Publikacje oznaczone tematem:

Infoetyka

  1. Cultural Frames of Ethics, a Challenge for Information and Knowledge
    [Kulturowe ramy etyki. Wyzwania dla organizacji informacji i wiedzy]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 23–39

  1. Luciano Floridi: The Ethics of Information (Etyka Informacji), Oxford: Oxford University Press, 2013, ss. 357 + X IX. ISBN 978-0-19-964132-1
    [Luciano Floridi: The Ethics of Information, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 357 + X IX. ISBN 978-0-19-964132-1]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 164-168