Publikacje oznaczone tematem:

Infobrokering

 1. Broker informacji - odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku
  [Information broker - an answer for the 21st century needs]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 1 (87), s. 51-63

 1. Infobrokering Project Management in Line With the Theory of Constraints – a Case Study
  [Zarządzanie projektem infobrokerskim według teorii ograniczeń – studium przypadku]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2 (116), s. 64-80

 1. Infobrokerstwo w Polsce
  [Infobrokerage in Poland]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 1 (91), s. 13-26

 1. Zasoby biblioteczne i archiwalne w pracy infobrokera
  [Library and archival resources in infobroker’s work]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 2 (94), s. 29-36