Publikacje oznaczone tematem:

Indywidualna przestrzeń informacyjna

  1. Model indywidualnej przestrzeni informacyjnej w procesie badawczym - wstępne założenia
    [The Model of the Individual Information Space in a Research Process - Preliminary Assumptions]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2 (106), s. 18-30