Publikacje oznaczone tematem:

Identyfikacja biometryczna

  1. Techniki elektronicznej identyfikacji użytkowników i ich rola we współczesnej komunikacji z instytucjami systemu administracyjnego
    [Electronic Users Identification Technologies and Their Role in Contemporary Communication with Administrative Institutions]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2 (106), s. 115-128