Publikacje oznaczone tematem:

HORIZON (system biblioteczny)

  1. Komentarz do artykułu Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz pt. „Jak do tego doszło? Geneza katalogu NUKAT”
    [A commentary on Ewa Dobrzynska-Lankosz’s article „How Did It Begin? Origins of NUKAT”]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 2, s. 213-215

  1. Wykorzystanie modułu gromadzenia systemu Horizon w procesie gromadzenia druków zwartych w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie
    [Acąuisitions Module of Horizon Integrated Library System in the Process of Acąuiring Monographs by the College of Europe Library in Natolin]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 2, s. 193-202