Publikacje autora:

Paweł Mielczarek

  1. Wykorzystanie modułu gromadzenia systemu Horizon w procesie gromadzenia druków zwartych w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie
    [Acąuisitions Module of Horizon Integrated Library System in the Process of Acąuiring Monographs by the College of Europe Library in Natolin]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 2, s. 193-202