Publikacje oznaczone tematem:

Helsinki City Library (HCL)

  1. Fińskie sukcesy i biblioteki publiczne
    [Finnish Successes and Public Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 4, s. 493-506