Publikacje oznaczone tematem:

Hasła tytułowe

  1. Normalizacja opisu bibliograficznego i jego hasła, zasad szeregowania i przypisów bibliograficznych
    [Standards for bibliographic description, headings, bibliographic filing principles and bibliographic references]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 1-2, s. 39-59