Publikacje oznaczone tematem:

Hasła korporatywne

  1. Kartoteki haseł wzorcowych NUKAT i Biblioteki Narodowej – stan obecny, problemy i rozwiązania
    [NUKAT Union Authority File versus National Library of Poland Authority File – Status Quo, Issues and Solutions]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 1, s. 43-60

  1. Normalizacja opisu bibliograficznego i jego hasła, zasad szeregowania i przypisów bibliograficznych
    [Standards for bibliographic description, headings, bibliographic filing principles and bibliographic references]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 1-2, s. 39-59