Publikacje oznaczone tematem:

Gospodarka oparta na wiedzy

  1. Wolna informacja, wolna kultura
    [Free information, free culture]

    Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 59-70 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)