Publikacje oznaczone tematem:

Góralska, Małgorzata. Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie

  1. Małgorzata Góralska: Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie. Warszawa: Wydaw. SBP 2009, 152 s. ISBN 978-83-61464-11-2
    [Małgorzata Góralska: Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie (Books, New Medias and Their Spacetimes). Warszawa: Wydaw. SBP 2009, pp. 152. ISBN 978-83-61464-11-2]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 3, s. 393-396