Publikacje oznaczone tematem:

Global action on school library guidelines

  1. Global Action on School Library Guidelines. Ed. on behalf of IFLA by: Barbara Schultz-Jones and Dianne Oberg. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2015. IFLA Publications Series 167. ISBN: 978-3-11-036243-5

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 137-141