Publikacje autora:

Renata Piotrowska

  1. Global Action on School Library Guidelines. Ed. on behalf of IFLA by: Barbara Schultz-Jones and Dianne Oberg. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2015. IFLA Publications Series 167. ISBN: 978-3-11-036243-5

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 137-141

  1. Organizacje i periodyki popularyzujące ideę information literacy
    [Organizations and Journals Popularizing the Concept of Information Literacy]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 2, s. 153-168