Publikacje oznaczone tematem:

Formaty, Kartoteki

  1. Seria „Formaty, Kartoteki”. Formaty, Kartoteki. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych. 1997-. Warszawa: Wydaw. SBP 1997- .

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 3-4, s. 299-304

  1. Wydawnictwo SBP. Fakty i refleksje
    [PLA Publishing House. Facts and commentaries]

    Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 221-229 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)