Publikacje autora:

Zofia Moszczyńska-Pętkowska

  1. Seria „Formaty, Kartoteki”. Formaty, Kartoteki. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych. 1997-. Warszawa: Wydaw. SBP 1997- .

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 3-4, s. 299-304