Publikacje oznaczone tematem:

Film

  1. Rozwój i organizacja rynku wideo w Polsce
    [Video market development and organization in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 225-240

  1. System informacyjny – wprowadzenie dzieci i młodzieży w kulturę
    [Information system – introduction to children’s and young adults’ culture]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 2 (74), s. 109-114