Publikacje oznaczone tematem:

Epistemologia

  1. Documentation and Information Science: On Some Forgotten Origins of the French Contribution
    [Nauka o dokumentacji i informacji: o niektórych zapomnianych początkach francuskiego udziału w rozwoju dyscypliny]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 7-20

  1. Information Science in the Mirror of the Digital Humanities: Some Epistemological Observations
    [Nauka o informacji w zwierciadle humanistyki cyfrowej: kilka uwag epistemologicznych]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 23-31