Publikacje oznaczone tematem:

Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie)

  1. Zastosowanie normy ISO 11620 w analizie funkcjonalności Biblioteki Elbląskiej. Uwagi metodyczne
    [ISO 11620 standard in the analysis of Elbląska Library Functionality. Remarks on methodology]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 4, s. 474-482