Publikacje oznaczone tematem:

Ekonomia współdzielenia

  1. Analiza sposobów zaangażowania we współtworzenie Wikipedii w świetle koncepcji ekonomii współpracy
    [Analysis of the Involvement in the Co-creation of Wikipedia within the Concept of “Collaborative Economy”]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1 (113), s. 85-109