Publikacje autora:

Kamila Augustyn

  1. Analiza sposobów zaangażowania we współtworzenie Wikipedii w świetle koncepcji ekonomii współpracy
    [Analysis of the Involvement in the Co-creation of Wikipedia within the Concept of “Collaborative Economy”]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1 (113), s. 85-109

  1. The Global Book Publishing Market as an Interdisciplinary Research Field
    [Globalny rynek książki jako interdyscyplinarny obszar badań]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 122-146