Publikacje oznaczone tematem:

Eighteenth Century Short Title Catalogue (ESTC)

  1. ESTC w Polsce
    [ESTC in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 127-140