Publikacje autora:

Maria Magdalena Biernacka

  1. ESTC w Polsce
    [ESTC in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 127-140