Publikacje oznaczone tematem:

Efektywność systemu informacyjno-wyszukiwawczego

  1. Ewaluacja efektywności systemów informacyjno-wyszukiwawczych - wybrane parametry oceny
    [Evaluation of information retrieval systems effectiveness - selected parameters of assessment]

    Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro, Warszawa 2012, s. 111-124 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 5) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 130)

  1. OPAC WWW wizytówką biblioteki. Ocena jakości katalogów komputerowych małych i średnich bibliotek w Polsce
    [OPAC WWW - a Library Business Card. Evaluating OPACs of Smali and Medium-sized Polish Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 16-40