Publikacje oznaczone tematem:

E-zasoby naukowe

  1. Rozwój e-zasobów naukowych bibliotek uniwersyteckich finansowany ze środków europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020
    [The Development of Scientific E-Resources in University Libraries Financed with European Union Funds within Regional Operational Programs (period 2014-2020)]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 3, s. 387-405