Publikacje oznaczone tematem:

Dietrych, Janusz (1907-2001)

  1. Zastosowanie w bibliotekarstwie analizy systemowej w ujęciu J. Dietrycha
    [J. Dietrich system analysis in libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 1-2, s. 101-115