Publikacje oznaczone tematem:

Deutsche Initiative fur Netzwerkinformation e. V. (DINI)

  1. DINI - niemiecka inicjatywa na rzecz informacji sieciowej
    [DINI - German Initiative for Networked Information]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 44-57