Publikacje oznaczone tematem:

Depozyty cyfrowe

  1. Depozyty cyfrowe z prywatnych kolekcji jako sposób wzbogacania zasobów bibliotek cyfrowych i ochrony dziedzictwa kulturowego
    [Enhancing Digital Library and Cultural Heritage Resources with Digital Deposits from Private Collections]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 351-368