Publikacje oznaczone tematem:

Data mining

  1. Data Librarian – nowy profil zawodowy w bibliotekach naukowych
    [Data Librarian – New Professional Profile in Research Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 3, s. 309-328

  1. Wyszukiwanie powielonych opisów bibliograficznych w bazie danych: przykład Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
    [Searching for Duplicate Bibliographic Records in a Database: the Case of the Jagiellonian University Repository]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 65-79