Publikacje oznaczone tematem:

Data literacy

  1. Beyond Literacies: The Evolving Landscape of Library Support to Research 2.0
    [Poza edukacją kompetencji: rozwój sektora bibliotecznego wsparcia dla badań 2.0]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 7-18