Publikacje oznaczone tematem:

Data librarian

  1. Data Librarian – nowy profil zawodowy w bibliotekach naukowych
    [Data Librarian – New Professional Profile in Research Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 3, s. 309-328

  1. Data Librarian and Data Steward – New Tasks and Responsibilities of Academic Libraries in the Context of Open Research Data Implementation in Poland
    [Data Librarian and Data Steward – nowe zadania bibliotek akademickich w kontekście wdrażania polityki otwartego dostępu w Polsce]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 4, s. 497-512