Publikacje oznaczone tematem:

Dary

  1. Znaczenie darów dla pozyskiwania wydawnictw zwartych przez biblioteki naukowe
    [The role of gifts and donations in acquisition of monographs by scientific libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 3, s. 213-220