Publikacje oznaczone tematem:

Danetyzacja

  1. Quantified Self. Self-tracking a problem tożsamości
    [Quantified Self. Self-Tracking and Identity]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 126-136

  1. Theoretical Bases of Critical Data Studies
    [Teoretyczne podstawy critical data studies]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 96-109