Publikacje oznaczone tematem:

DAISY (Digital Accessible Information System)

  1. Cyfrowe książki i biblioteki - próba oceny przydatności dla osób z dysfunkcją wzroku
    [Digital books and libraries - attempted evaluation of usability for people with visual impairment]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2 (92), s. 29-43