Publikacje autora:

Anna Durska

 1. Cyfrowe książki i biblioteki - próba oceny przydatności dla osób z dysfunkcją wzroku
  [Digital books and libraries - attempted evaluation of usability for people with visual impairment]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2 (92), s. 29-43

  • Autor Anna Durska
  • Kategoria
  • Rok wydania 2008
  • Język polski