Publikacje oznaczone tematem:

Czerniatowicz, Janina (1903-1997)

  1. Janina Czerniatowicz (1903-1997)

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 105-106

  1. Janina Czerniatowicz (26.03.1903-26.12.1997)

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 381-382